Tietosuojaseloste

0 comments


Päivitetty 12.08.2019
3NFocus (yritys)
info@3nfocus.fi
Y-tunnus: 2942299-5 Osoite: Rantatie 1 b 7, 13300, Hämeenlinna, Suomi
Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.
Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:
Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot
Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):
Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
Evästeet
Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):
Kiinnostuksen kohteet
Liidipisteet, jotka kuvaavat sisältöjen käytön aktiivisuutta
Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kohdennettuun suoramarkkinointiin liittyvät sähköpostiviestien ja yrityksen verkkosivujen sisältöjen käyttötiedot poistetaan automaattisesti 18 kuukauden kuluttua käytöstä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
Yrityksen asiakasrekisteri
Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen. Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.